Yrityksen liiketoiminnan jatkuvuuteen kohdistuu lukuisia uhkatekijöitä, joiden aiheuttamista tuotantokatkoksista aiheutuu usein merkittäviä vahinkoja. Liiketoiminnan jatkuvuuden varmistaminen on liiketoimintamme keskiössä.

Jatkuvuuspalvelut

Varmistavat liiketoiminnan jatkuvuuden

Jatkuvuuspalveluilla varmistetaan digitaalisen toiminnan jatkuvuus ja toiminnan kannalta tärkeän tiedon säilyvyys kaikissa tilanteissa, jolloin voidaan varmistaa asiakkaiden luottamuksen säilyminen, henkilöstön tehokkuuden jatkuminen ja liiketoiminnan prosessien suunnitelman mukainen jatkuvuus.

Mediam Jatkuvuuspalvelu on palvelu, joka turvaa liiketoiminnan jatkuvuuden. Se on tarkoitettu organisaatioille, jotka haluavat turvata palveluiden jatkumisen sekä nopeuttaa palvelutuotannon toipumista häiriötilanteen sattuessa. Jatkuvuuspalvelulla varmistetaan tai tuotetaan kahdennettu kokonaisuus, jossa organisaation data on palautettavissa tai käytettävissä tilanteissa, joissa ensisijaista datan säilytyspaikkaa kohtaa toimintahäiriö, luonnonkatastrofi tai muu odottamaton tuotannon keskeyttämisen aiheuttava tekijä.

Jatkuvuuspalveluiden avulla asiakkaan liiketoimintakriittisten järjestelmien tiedot varmennetaan tai replikoidaan Mediamin konesaleihin, jolloin niiden toiminta voidaan turvata häiriötilanteen sattuessa. Palvelu voidaan tuottaa DRaaS-palveluna (DisasterRecovery as a Service) tai Baas-palveluna (Backup as a Service) tarpeen mukaan.

Konesalivarmistus

Yrityksen konesaleissa tai pilvipalveluissa tuotetut palvelut on tärkeää suojata liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi. Konesalivarmistuspalvelu sisältää oletuksena 30 päivän varmistusten säilyttämisen. Varmistus voidaan toteuttaa kokonaisesta palvelimesta, jolloin palautustilanteessa kokonaisen palvelimen palauttaminen on mahdollista. Myös yksityiskohtaisemmat sovelluskohtaiset tiedot voidaan varmistaa.

Etävarmistus

Etävarmistuspalvelussa varmistamme asiakkaan omissa tiloissa tai konesalitiloissa olevat tiedot Mediamin korkean käytettävyyden konesaleihin. Varmistettavat palvelimet varustetaan agenttisovelluksilla, jolloin siirrettävän tiedon määrä voidaan optimoida sopivaksi saatavilla oleviin resursseihin nähden.

Pilvivarmistus

Pilvivarmistuspalvelussa asiakkaan pilviympäristöt varmistetaan Mediamin varmistuspilveen jossa varmistettava data replikoituu usemman konesalimme varmistettuun järjestelmään. Arkistoivalla varmistuksella varmistusten säilytysaika voi olla jopa 12-60 kuukautta.