Suojautuakseen nykyaikaisia tietoturvauhkia vastaan yrityksen on lähestyttävä tietoturvan haastetta monitasoisesti ja proaktiivisesti: virustorjunta ja palomuuri eivät enää riitä ratkaisuksi. Tietoturvan merkittävyys osana liiketoimintaa on kokenut merkittävän murroksen 2010-luvun aikana. Harrastelijamaisesta hakkeroinnista on syntynyt ammattimaista rikollisuutta, jonka kohteena ovat kaikenkokoiset yritykset toimialasta riippumatta.

Tietoturvaratkaisut

Ratkaisut tietoturvan hallintaan ja ylläpitoon

Tarjoamme kattavan valikoiman tietoturvapalveluita, joiden avulla saat kokonaisnäkymän yrityksesti tietoturvasta ja pystyt ylläpitämään tietoturvaa palvelimien, pilvipalveluiden ja muiden digitaalisten kokonaisuuksien maailmassa. Asiantuntijamme auttavat turvaamaan liiketoimintasi alkaen tietoturvan suunnittelusta ja loppukäyttäjien koulutuksesta aina digitaalisten ympäristöjen proaktiiviseen suojaamiseen sekä tilan jatkuvaan seurantaan saakka.

Jatkuvat tietoturvapalvelut

Ennakointi, havainnointi ja reagointi

Tehokkain tapa puolustautua tietoturvauhkia vastaan on havaita tietoturvaympäristöön kohdistuvat poikkeamat ja reagoida niihin nopeasti. Viiveetön reagointi tietoturvapoikkeamiin ja niiden tehokas tutkinta auttaa rajaamaan poikeaman vaikutukset, minimoinaan niiden aiheuttamat vahingot skeä vahventamaan suojauksia tulevia hyökkäyksiaä vastaan.

Tietoturvan konsultointi

Strategia ja toteutus hallinnassa

Tietoturva- ja tietosuojakonsultointipalvelumme auttaa tunnistamaan yritykseesi kohdistuvat tietoturva- ja tietosuojariskit sekä kehittämään tietoturvan tasoa liiketoimintasi turvaamiseksi. Suunnittelemme ja toteutamme tietoturvapolitiikan, ohjeistuksen ja muiden tietoturvallisuutta tukevien dokumentaatioiden laatimisessa. Asiantuntijamme ovat tukenasi myös tietoturvan ja tietosuojan lainsäädäntöjen sekä standardien asettamien vaatimuksien täyttämisessä.

Palvelun edut

-Suojaa palvelinympäristöjä ja pilviympäristöjä proaktiviisesti
-Mahdollistaa kokonaiskuvan tietoturvan tilanteesta
-Parantaa tietoturvapoikkeamien havainnointi- ja reagointikykyä
-Toimimme avoimesti ja ansaitsemme asiakkaamme luottamuksen tuottamalla aina parhaan ratkaisun teknologiariippumattomasti
-Joustava ja kustannustehokas vaihtoehto oman osaajatiimin hankkimiselle ja jatkuvasti päivittyvän tiedon ylläpitämiselle