Pilvipalvelut sijaitsevat palvelinkeskuksissa.
Jokaisena vuoden päivänä Mediamin palvelinkeskukset tarjoavat miljoonille käyttäjille digitaalisia palveluita.

Palvelinkeskuspalvelut

turvallista laitetilaa palvelimille

Mediamin palvelinkeskuspalvelut tarjoavat varmistetun ja turvallisen teknisen käyttöympäristön palvelinjärjestelmille.

Palvelinkeskuksemme on suunniteltu mahdollistamaan katkeamaton palvelutuotanto vuoden jokaisena päivänä. Palvelinkeskukset on varustettu useilla korkean käytettävyyden varmistavilla tekniikoilla sisältäen kulunvalvonnan, videovalvonnan, murtosuojauksen ja vartioinnin kahdennetun jäähdytyksen, sähkönsyötön ja varavoiman.

Modernit palvelinkeskukset on toteutettu uusimpia tekniikoita hyödyntäen ja ne on suunniteltu alan viimeisiä innovaatioita hyödyntäen, ilman historian painolastia.


home_energy_forbusiness4

Turvallinen ja varmistettu

Kaikki palvelinkeskuksen komponentit on vähintään kahdennettu jatkuvuuden varmistamiseksi.
home_energy_forbusiness5

Energiatehokas

Edistyksellinen ratkaisumme varmistaa palvelinkeskuksen energiatehokkuuden. Kuuma- ja kylmäkäytäväratkaisumme sekä IoT-teknologiaan perustuva lämpötilan tarkkuusmittaus mahdollistaa jäähdytyksen kohdentamisen ja energian säästön.
home_energy_forbusiness3

Korkea hallittavuus

Nykyaikainen hallintaliittymä mahdollistaa läpinäkyvän ja kustannustehokkaan hallittavuuden.
home_energy_forbusiness2

Tuettu ratkaisu

Asiantuntijoiden tuki on aina käytettävissäsi konesalitekniikan, verkkotekniikan, tietoturvan osa-alueilla.

Perinteinen konesali

Hyödynnä olemassa olevia laitteita ja ratkaisuja

-Voidaan hyödyntää olemassa olevia palvelimia tai valita haluttu laitteistoarkkitehtuuri

-Puhdas raakalaskentateho aina käytettävissä ilman virtualisointikerrosta

-Kiinteä kustannusrakenne mahdollistaa kustannusten helpon ennustettavuuden

-Pääsy fyysisten laitteiden luokse

-Korkean käytettävyyden tarpeet ja kahdennus voidaan toteuttaa joustavasti

Tutustu Helsinki Datacenter-palvelinkeskukseen

Virtuaalinen konesali

Moderni ratkaisu joustavasti ilman investointeja

-Tarvittava kapasiteetti tarjotaan palveluna ja otetaan käyttöön ilman investointeja

-Kustannukset syntyvät vain käytetystä kapasiteetista

-Helposti skaalautuva ja kustannustehokas

-Hallinta selaimella tai rajapintojen kautta, ei tarvetta hallinnoida fyysisiä laitteita

-Korkea käytettävyys ja saatavuus kahdesta eri saatavuusalueesta

Palvelinkeskus mahdollistaa pilvipalvelut

Mediamin kansainvälisen tason palvelinkeskukset pääkaupunkiseudulla

Liiketoiminta digitalisoituu vauhdilla ja esimerkiksi toiminnanohjausjärjestelmän tai verkkokaupan hetkellisestä virhetilanteesta seuraa kaaos. Mediamin palvelinkeskukset mahdollistavat sen, että käyttäjät ympäri maailmaa voivat hyödyntää tarjoamiasi palveluita keskeytyksettä, huoletta ja nopeasti kaikissa tilanteissa.

Palvelinkeskuksemme ovat ympäri vuorokauden valvottuja ja henkilöstömme on valmiina auttamaan vuorokauden ympäri. Palvelinkeskuksemme on liitetty nopeilla valokuituyhteyksillä paikallisiin yhdysliikennepisteisiin, jolloin tietoliikenneyhteydet toimivat varmasti ja nopeasti.

Palvelinkeskuksiimme on saatavilla varmistetut tietoliikenneyhteydet Mediamin kuituverkosta sekä muilta keskeisiltä suomalaisilta ja kansainvälisiltä operaattoreilta.


Tietoturva

turvallista laitetilaa palvelimille

Palvelinkeskuspalveluidemme tietoturva vastaa alan parhaita käytäntöjä ja tietoturvavaatimuksia. Täytämme kaikki keskeiset kotimaiset palvelinkeskuksille asetettavat ehdot. Riskienhallintapolitiikkamme mukaisesti teetämme aina turvallisuusselvitykset asiakasdatan kanssa töskentelevien työntekijöiden taustoista. Mediam noudattaa palvelutuotannossa alan parhaita käytäntöjä kuten ITIL, tietoturvan alueella noudatamme luottokorttiyhtiöiden PCI DSS-standardia sekä ISO27001 standardia soveltuvin osin.

Korkea toimintavarmuus

Käyttövarmuutta, johon voit luottaa

Palvelinkeskuksiemme korkea toimintavarmuus on varmistettu useilla eri tekniikoilla:
-Sähkönsyttö varmistettu kahdennetulla UPS-järjestelmällä ja generaattorivarmistuksella
-Kahdennettu jäähdytysjärjestelmä ja lämpötilan valvonta
-Sähköinen kulunvalvonta
-Tallentava kameravalvonta
-Murtosuojaus ja vartiointipalvelut
-Palontunnistus- ja kaasusammutusjärjestelmä joka ei katkaise palvelinkeskuksen toimintaa
-24/7 toimiva valvontakeskus, joka valvoo toimintaa vuoden jokaisena päivänä

Suoritamme säännöllisesti toimia, joilla varmistetaan palveluiden kaikkien osa-alueiden toiminnan varmistaminen sekä toipuminen mahdollisista vikatilanteista. Osallistumme myös tarvittaessa asiakkaidemme jatkuvuus- ja valmiussuunnitelman laadintaan sekä mahdollisiin poikkeusolosuhteisiin liittyviin palautumistesteihin tarpeen mukaan.Maantieteellinen hajautus

Fyysinen hajautus riskienhallinnan tehostamiseksi

Mediamin palvelinkeskusratkaisu mahdollistaa palveluiden korkean saatavuuden varmistamisen hajauttamalla palvelut kolmeen erilliseen saatavuusalueeseen (M1, M2 ja M3) Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. Saatavuusalueet on yhdistetty toisiinsa, julkiseen Internet-verkkoon ja Internetin solmupisteisiin useilla varmistetuilla valokuituyhteyksillä (Nopeudella n*10Gbit/s). Edistyksellinen tekninen ratkaisumme tarjoaa käytännössä rajoittamattoman määrän kapasiteettia mahdollistaen digitaalisen liiketoiminnan kasvun ja verkko- ja levytilakapasiteetin riittävyyden tulevaisuudessakin.